معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
ENGLISH
اهداف و چشم انداز

اهداف:

ما به عنوان معاونت تحقيقات و فن آوري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران بر آنيم كه در راستاي تحقق اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز بيست ساله ي جمهوري اسلامي ايران، نقشه جامع علمي كشور و نقشه ي جامع نظام سلامت با گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي و تدوين بهترين راه كارهاي پيشگيري و د رماني در زمينه هاي مرتبط با بيماري هاي شايع و بومي در مسير حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پيشرو باشيم. همچنين در صدديم تا از طريق پژوهش در حيطه ي سلامت ، توسعه ي تحقيقات در زمينه ي علوم بهداشتي ، توسعه دانش و مهارت پژو.هشي اعضاي هيات علمي، بهبود كيفي شاخص هاي پژوهشي ، بهبود كيفي عرصه هاي پژوهشي با رعايت حقوق و كرامت انساني، عدالت محوري، مشتري مداري و شايسته سالاري، موجبات ارتقاي كمي و كيفي خدمات پژوهشي را نه تنها براي مردم شريف استان مازندران بلكه تمام كشور فراهم آوريم. جهت قادر ساختن دانشجويان در امر پژوهش از طريق استقرار و توسعه مديريت تحول، تلاش مي كنيم با هزينه اثر بخشي مطلوب اين وظيفه خطير را به انجام برسانيم. در اين راستا معاون تحقيقات و فن آوري ، توسعه كمي و كيفي پژوهش را از طريق اهداف زير دنبال مي كند.

1-برنامه ريزي، اولويت بندي و حمايت كامل و ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي به عنوان مبنايي براي اجراي برنامه ها و سياست هاي پژوهشي دانشگاه.

2- ارتقا و حمايت از الگوهاي نوين پژوهشي محققان دانشگاه از جمله اساتيد، دانشجويان و پرسنل از طريق آموزش و مشاوره.

3- بهبود در كيفيت خدمات پژوهشي

4- هدايت و رهبري معاونت براي گسترش و به كارگيري راه حل هاي خلاق موثر در شرايط پژوهشي محققان دانشگاه

5- بهبود و توسعه در امر آموزش اعضاي هيات علمي براي اطمينان از تداوم خدمات پژوهشي جامع بر اساس نياز جامعه در آينده

6- بهبود و توسعه در پژوهش هاي كاربردي هدفمند و محصول محور و اساسي براي تأمين نيازهاي خدمات بهداشتي و درماني مردم .

7- توسعه و گسترش مراكز تحقيقاتي با توجه به استعداد و توانمندي هاي موجود.

 

چشم انداز:

ما مي خواهيم در طي 5 سال آينده به منظور گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء سلامت جامعه در زمينه هاي مرتبط با توليد علم و فن آوري هاي پيشرفته و كار آمد به جامعه پزشكي ، پژوهشگران، بيماران و مردم استان و منطقه اي شمال كشور از طريق گسترش مرزهاي دانش و نهادينه كردن فرهنگ پژوهش در راستاي ارتقاء سلامت جامعه، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي در زمينه هاي مرتبط ارايه خواهد شد. اين معاونت برنامه ي استراتژيك را اعمال مي نمايد تا قسمتي از ارزش هاي مطلوب در حيطه ي پژوهش را به اجرا در آورد.

ما دانش و تكنولوژي جديد و پيشرفته جديد و پيشرفته را كاربردي مي نماييم تا بهترين و مدرن ترين شيوه ي پژوهشي تأمين گردد. هم زمان دانش خود را از طريق مطالعات و پژوهش هاي كاربردي در زمينه پژوهش توسعه مي دهيم .

اين معاونت ارتباط را با ساير موسسات آموزشي و پژوهشي توسعه مي دهد، تا بتواند به مسائل پژوهشي نه تنها استان مازندران بلكه اقصي نقاط كشور پاسخگو باشد. ما پيوندهاي خود را با بخش هاي دولتي و خصوصي، به منظور اطمينان از ارايه خدمات كيفي موثر و بهنگام ، تقويت مي نماييم. كاركنان تدارك مي بينيم كه در آن كاركنان و اعضاي هيات علمي و دانشجويان عزيز براي تعالي بكوشند، به خلاقيت و نو آوري دست بزنند، و شايستگي هاي خود را ظاهراً سازند. برنامه ريزي استراتژيك ، راهنماي ما در افزايش كيفيت خدمات پژوهشي، ارتقا جايگاه در بين دانشگاه هاي كشور و اطمينان از دست يابي به توسعه و كمال سازماني ما خواهد بود. 
1398/04/15
Powered by DorsaPortal