معاونت تحقيقات و فناوري - مرکز رشد
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
br ENGLISH
اهداف و ماموريت ها


 
اهداف و ماموريت ها

 

  مطالعات انجام شده نشان مي دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوري و اقتصاد مبتني بر آن، نقش بسيار موثري در توسعه كارآفريني، توسعه ملي، رشد و رونق اقتصادي كشورها ايفا مي نمايند. ليكن عدم آشنايي موسسات نوپا و يا واحدهاي سنتي با شرايط كاري كنوني،بازار مصرف، هزينه هاي بالاي راه اندازي و عدم آشنايي با مديريت اثرگذاري مديريت تحول، سبب ناپايداري و ريسك بالاي آنها در سالهاي ابتدايي تاسيس و يا توسعه مي گردد.

 
در همين راستا به منظور حمايت از موسسات كوچك و متوسط در توسعه كارآفريني، در اكثر كشورها مراكزي بنام مركز رشد و يا انكوباتور ايجاد شده است. اين مراكز معمولاً در يك پارك فناوري و يا يك دانشگاه ايجاد مي شوند تا كارآفرين بتواند با دريافت حمايتهاي مركز، دستاوردهاي تحقيقاتي، ايده هاي نوين و يافته هاي علمي خود را به كسب و كار تجاري تبديل نمايد.
 


مركز رشد واحدهاي فن آوري سلامت مركزي است چند منظوره كه هدف آن ارائه خدمات پشتيباني جهت ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني است كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فن آوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبني بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافي كه مركز رشد واحدهاي فن آوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي دستيابي به آنها برنامه ريزي نموده و تلاش مي نمايد به شرح زير است:

 

1)      ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركت هاي خصوصي فناوري با ارائه سرويس هاي مورد نياز

2)      كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد با كمك به جذب سرمايه هاي اوليه آنها و ارائه مشاوره هاي لازم

3)      بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

4)      ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

5)      كمك به رونق اقتصاد محلي و منطقه اي مبتني بر فناوري

6)      ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

7)      توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

8)   بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در حوزه هاي فناوري

 

 
1394/10/06
Powered by DorsaPortal