معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
ENGLISH
معرفي معاونت
 
 
 
نام و نام خانوادگي:
دكتر مجيد سعيدي 

سمت:
معاون تحقيقات و فناوري
مرتبه علمي:
استاد
مدرك تحصيلي:
ph.D فارماسيوتيكس
(داروسازي صنعتي) 
 
 
 
نام و نام خانوادگي:

دكتر اكبر هدايتي زاده عمران 

سمت:
مدير امور پژوهشي 
و كاربرد نتايج تحقيقات
مرتبه علمي:
استاديار
مدرك تحصيلي:
ph.D پزشكي مولكولي 
 
 
 
  CV
  
 
نام و نام خانوادگي:
دكتر رضا عليزاده 

سمت:
مدير اطلاع رساني و ارتباطات
مرتبه علمي:
استاديار
مدرك تحصيلي:
ph.D بيومديكال
 
 
 
 
  CV
 
 
نام و نام خانوادگي:

دكتر رضا ولدان 

 
سمت:
سرپرست مديريت توسعه فناوري
و كاربرد نتايچ تحقيقات
مرتبه علمي:
استاديار
مدرك تحصيلي:
ph.D بيوتكنولوژي
 
 
  
  CV
  
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران از لحاظ تشكيلات داراي معاون تحقيقات و فناوري، مديريت امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات و مراكز تحقيقاتي، مديريت اطلاع رساني، ارتباطات پزشكي و منابع علمي و مديريت توسعه فناوري و كاربرد نتايج تحقيقات، ادارات، گروهها و واحدهاي ذيل بوده كه همگي در راستاي رسالت و دورنماي حوزه انجام وظيفه مي نمايند.
 اداره طرح هاي تحقيقاتي،واحد پايش و ارزشيابي ،اداره كنگره و سمينار،واحد تحقيقات دانشجويي ،دفتر مجله، واحد فناوري اطلاعات، اداره كتابخانه مركزي، واحد ثبت نظام مند بيماريها، دفتر مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه جامع تحقيقات و دفتر ترجمان دانش
    
رسالت: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه بر آن است كه در راستاي تحقق اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، نقشه جامع علمي كشور و نقشه جامع نظام سلامت با گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي و تدوين بهترين راهكارهاي پيشگيري و درماني در زمينه هاي مرتبط با بيماريهاي شايع و بومي در مسير حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پيشرو باشد.هم چنين در صدد است تا از طريق پژوهش در حيطه سلامت، توسعه تحقيقات در زمينه علوم بهداشتي، توسعه دانش و مهارت پژوهشي اعضاي هيئت علمي، بهبود كيفي شاخص هاي پژوهشي، بهبود كيفي عرصه هاي پژوهشي با رعايت حقوق و كرامت انساني، عدالت محوري، مشتري مداري و شايسته سالاري، موجبات ارتقاي كيفي و كمي خدمات پژوهشي را براي استان و كشور فراهم آورد.
دورنما: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مي خواهد در طي پنج سال آينده بمنظور گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء سلامت جامعه در  زمينه هاي مرتبط با توليد علم و فناوري در راستاي تحقق چشم اندازهاي بلند نقشه جامع علمي كشور به عنوان يك مجموعه تحقيقاتي علمي و معتبر، در سطح ملي و منطقه اي پيشرو بوده و الگويي در سطح بين المللي باشد.اين معاونت برنامه استراتژيك را اعمال مي نمايد تا قسمتي از ارزشهاي مطلوب در حيطه پژوهش را به اجرا درآورد و نيز با كاربردي نمودن دانش و تكنولوژي جديد و پيشرفته، تلاش دارد بهترين و مدرن ترين شيوه پژوهشي را تأمين نمايد.
             
1397/08/28
Powered by DorsaPortal