معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
ENGLISH
سال 94
 قرارداد سال 94
 
 

·         قرارداد تهيه ژل فيناسترايد 1% بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شركت بارمان فرآور دارو

·         قرارداد انجام خدمات علمي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شهرداري بابلسر

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر محمود علي محمدي دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و و پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر محمد رضا منظم استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

·         قرارداد همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شركت آبفاي شهري استان مازندران

1395/12/04
Powered by DorsaPortal