معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
دسترسي به پايگاه اطلاعات باليني UptoDate از طريق آدرس www.utdo.ir مجددا برقرار گرديد دسترسي به پايگاه اطلاعات باليني UptoDate از طريق آدرس www.utdo.ir مجددا برقرار گرديد
دسترسي مجدد به Upto date
1397/07/24
به اطلاع مي رساند دسترسي به مجموعه Upto date بدليل پايان يافتن آبونمان تا اطلاع ثانوي امكانپذير نمي باشد. به اطلاع مي رساند دسترسي به مجموعه Upto date بدليل پايان يافتن آبونمان تا اطلاع ثانوي امكانپذير نمي باشد.
قطع دسترسي Up to date
1397/06/17
تمديد طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري تمديد طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري
تمديد طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري
1397/06/11
فراخوان طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري فراخوان طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري
فراخوان طرح پژوهشي در زمينه پزشك خانواده شهري
1397/06/07
فراخوان پذيرش داوطلبين هيات علمي پژوهشي  تعهد خدمت فراخوان پذيرش داوطلبين هيات علمي پژوهشي تعهد خدمت
فراخوان پذيرش داوطلبين هيات علمي پژوهشي جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/04/31
به اطلاع مي رسانددسترسي مجدد به مجموعه Ovid  برقرار گرديد به اطلاع مي رسانددسترسي مجدد به مجموعه Ovid برقرار گرديد
دسترسي مجدد به Ovid...
1397/04/30
به اطلاع مي رسانددسترسي مجدد به مجلات New England برقرار گرديد. به اطلاع مي رسانددسترسي مجدد به مجلات New England برقرار گرديد.
دسترسي به مجلات New England...
1397/04/30
Powered by DorsaPortal