معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اعلام برنامه زمانبندي كارگاههاي آزمايشگاه جامع سال 1398 اعلام برنامه زمانبندي كارگاههاي آزمايشگاه جامع سال 1398
اعلام برنامه كارگاههاي آزمايشگاه سال 1398
1398/06/20
15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با  عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد  بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. 15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد.
15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. "
1397/12/25
20 اسفند 1397 "نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با  عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد. 20 اسفند 1397 "نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
آخرين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكول¬¬هاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
1397/12/25
13 اسفند 1397 " برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS" 13 اسفند 1397 " برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS"
هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1397/12/14
Powered by DorsaPortal