معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
19 دي 1397 " برگزاري پنجمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان اشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)" 19 دي 1397 " برگزاري پنجمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان اشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)"
پنجمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM) نوزدهم بهمن 1397 با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكتراي دانشگاه برگزار گرديد.
1397/10/23
7 آذر 1397 "برگزاري چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز مولكولي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS" 7 آذر 1397 "برگزاري چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز مولكولي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS"
چهارمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز مولكولي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS در مكان آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1397/09/12
23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان  آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) " 23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) "
23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) " در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1397/08/27
دوم آبان 1397 "برگزاري دومين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان  آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي  CHNS-O Analyzer " دوم آبان 1397 "برگزاري دومين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي CHNS-O Analyzer "
دومين كارگاه از سري كارگاههاي سال 1397 آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور با عنوان آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي CHNS-O Analyzer با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكترا در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1397/08/06
Powered by DorsaPortal