معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
ENGLISH
سال 95
 قرارداد سال 95
  

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر عبدالحسين بري استاد دانشكده علوم گروه علوم محيط زيست دانشگاه زنجان

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دمتر محمد صادق حسنوند، استاديار پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر محمد مسافري، استاد دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تبريز

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و و شركت مهندسي سلامت ايمن كار

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شركت سلامت صنعت مها

·         قرارداد انجام خدمات فني و آزمايشگاهي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شركت پايا پايش ملكشاه

1395/12/04
Powered by DorsaPortal