معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
دومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

 

بررسی تاثیر داروهای هومیوپاتی در عفونت کودکان

 

1

عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در خانواده های ساکن در مناطق آندمیک بیماری سالک در شهر یزد براساس مدل بزنف-1388

2

 

رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمندان روستاهای شهرستان مراوه تپه استان گلستان در سال 1389

3

 

بررسی شیوه های سالم پیرشدن در زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری

4

 

تبیین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند سالمندی:یک پژوهش کیفی

5

مطالعه تطبیقی شاخص های سلامت و رشد اقتصادی کشورهای منتخب

6

تبیین دیدگاه های نوجوانان دختر ساکن شهرستان ساری از عوامل موثر بر گرایش به مصرف قلیان

7

مفهوم سلامتی از دیدگاه مادران دارای کودک باناتوانی تکاملی و چالش های موجود

8

وضعیت سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1385

9

بررسی گزارشات آندوسکوپیک و پاتولوژیک بیماری های دستگاه گوارش در مراجعه کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان سال های 1389-1387

10

اهمیت آموزش و آشنایی پرسناری با روش های تصویر برداری

11

نقش آموزش شیوه زندگی مبتنی بر فرآیند تغییر در خانواده ها

12

آموزش شیوه زندگی سالم

13

چالش های سلامت کودکان خیابانی

14

مقایسه جنبه های روانی اجتماعی در نوجوان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم

15

بررسی ارتباط سلامت معنوی با ناامیدی و مهارت اجتماعی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

16

مشکلات خواب و فاکتورهای مرتبط با آن در مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی

17

بررسی رابطه شاخص سودمندی کفایت مراقبت های دوران بارداری با وزن کم تولد نوزاد

18

بررسی رابطه منبع کنترل و رضایت از کارآموزی داخلی جراحی در بین دانشجویان پرستاری

19

چالش های حمایتی از بیماران همودیالیزی در شهر زنجان

20

بررسی عملکرد و نقش راهبردی کارکنان بر ارتقا آگاهی و نگرش صنوف مواد غذایی

21

بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی پرسناران بخش های مراقبت ویژه

22

بررسی دیدگاه نوجوانان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه خون بیمارستان شهید صدوقی یزد نسبت به عملکرد پرستاران

23

بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای دستورات دارویی توسط پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

24

بررسی ارتباط میان آموزش به بیماران تحت پلاسمافرزیس و میزان رضایت آنها از پروسیجر مربوطه در واحد پلاسمافرزیس بیمارستان شهید صدوقی یزد

25

اپیدمیولوژی اختلالات عضلانی-اسکلتی در دندانپزشکان استان مازندران(1387)

26

بررسی رابطه سلامت عمومی پرستاران و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با آن

27

بررسی رابطه مهارت های مقابله ای پرستاران با برخی از عوامل دموگرافیک در بخش های ویژه

28

بررسی نقش و جایگاه کارکنان بهداشتی و رسانه های آموزشی بر ارتقاء اگاهی مراجعین به مراکز بهداشتی-درمانی

29

سیری در اصول مشترک منشور حقوق بیمار در نظام سلامت کشورهای منتخب

30

نظام سلامت ایران، چالش ها و راهکارها

31

بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی نوجوانان با شیوه زندگی والدین در مدارس راهنمایی دخترانه زنجان، سال 1389

32

ناباروری و گردشگری سلامت

33

راهکارهایی برای ارتقاء سلامت زنان شهرنشین

34

همبستگی بین شاخص توده بدنی، تصویر ذهنی و نارضایتی از بدن و افسردگی در زنان متاهل

35

سبک زندگی سالم یا Healthy Lifestyle

36

عوامل تعیین کننده سلامت

37

بررسی عوامل مرتبط با گزارش دهی صدمات ناشی ازفرورفتن سر سوزن و اجسام تیز در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

38

بررسی همبستگی بین افسردگی و ابعاد عملکرد جنسی در زنان متاهل

39

میزان بهره مندی و خوشنودی از کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشجویان منابع بیعی دانشگاه مازندران سال89

40

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، شادکامی و فرسودگی شغلی در پرستاران

41

موانع دسترسی به خدمات درمانی مطلوب از دیدگاه بیماران:محوربیمه

42

عملکرد پرسنل پرستاری درخصوص رعایت اصول ایزولاسیون جهت کنترل عفونت

43

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد علل خود درمانی با دارو

44

بررسی فراوانی انواع داروهای بدون تجویز پزشک، علل و روش استفاده از آنها در دانشجویان پرستاری و مامایی

45

بررسی ارتباط فشار شغلی با روش های مقابله با تنش در کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

46

برنامه آموزش بهداشت بر افزایش دانش مربیان بهداشت مدارس در پیشگیری از رفتارهای پرخطر خرم آباد

47

ارزیابی خدمات خانه بهداشت کارگری از دیدگاه کارگران در استان همدان

48

نقش شیر مادر در سلامت فرزندان اقشار آسیب پذیر

49

بررسی کیفیت زندگی سالم و برخی عوامل مرتبط با آن در ارتقاء سلامت دانشجویان دانشگاههای شهر بیرجند در سال 1389

50

رابطه توکل بر خدا و سلامت روان در مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در شهر قاین

51

بررسی رابطه اضطراب و هوش هیجانی در دانش آموزان پیش دانشگاهی بیرجند

52

بررسی اثرات زیان آور نانوذرات بر سلامت و محیط زیست با تاکید بر روش های کنترل مواجهه با آنها

53

بررسی تاثیر آموزش با استفاده از الگوی باور بهداشتی در ارتقاء سطح آگاهی زنان باردار در پیشگیری از مشکلات و عوارض بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان اراک

54

بررسی تاثیر آموزش بهداشتی در ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید

55

تحول در دوران یائسگی:یک مطالعه کیفی

56

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نسبت به بیماری ایدز سال 82

57

بررسی رابطه افسردگی،اضطراب،استرس با کیفیت زندگی بیماران دیابت 2 مراحعه کننده به مرکز دیابت استان خراسان جنوبی

58

بررسی عوامل و موانع موثر بر مولفه های اجتماعی عدالت در سلامت

59

نقش فناوری اطلاعات در درمان و سلامت

60

بررسی شاخص های مهم اجتماعی، اقتصادی نظام سلامت و نقش اساسی آنها در ارتقاء سلامت جامعه

61

ورزش در دوران بارداری: چالش مهم مراقبت های قبل از زایمان

62

زخم بستر، چالش مهم بخش های مراقبت ویژه و راهکارها

63

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران شهر ساری در رابطه با بیوتروریسم،سال 1390

64

مقایسه نگرش پزشکان، پرستاران و بستگان درجه اول بیمار نسبت به حضور اعضای خانواده در طی عملیات احیا قلبی-تنفسی

65

سطح آگاهی افراد در حال ترک اعتیاد شهرستان سرایان در مورد ایدز

66

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

67

بررسی عادات تغذیه ای سالم و ناسالم در دختران دبیرستانی شهرستان بجنورد

68

بررسی نیازهای آموزش مداوم پرسنل پرستاری بیمارستان های تامین اجتماعی کرج (1388)

69

بررسی نگرش پرستاران به شرایط حمایتی محیط کار موثر بر انتقال اموخته ها به کار

70

تاثیر آموزش های قبل از ازدواج مراکز بهداشتی بر سلامت جنسی زوجین شهر بیرجند

71

بررسی سطح مشارکت کارکنان و ارتباط ان با عملکرد مراکز فوریت پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه

72

بررسی عوامل مرتبط با درد گردن در بین مراجعین به درمانگاه توانبخشی بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 1390

73

تاثیر بازتاب درمانی کف پا (رفلکس زون تراپی)برشدت نشانه های جسمی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان خوابگاه های دخترانه دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1389

74

موانع آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری

75

بررسی علل عدم موفقیت عملیات احیاء قلبی-ریوی در بیمارستان توسط تیم احیاء از دیدگاه پرستاران

76

بررسی نیازهای اطلاعاتی بیمران در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

77

عوامل موثر بر افت شنوایی در محیط کار و راهکارهای کاهش آن

78

بررسی ارتباط بین منبع کسب اطلاعات تنظیم خانواده . میزان مشارکت مردان در روش های پیشگیری از بارداری در شهر قم در سال 1388

79

بررسی سطح دانش و نگرش پرستاران و پزشکان در مورد ابزارهای ارزیابی شدت بیماری

80

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان در گز در سال 1388 و ارائه راهکارهای ارتقاء آن

81

بررسی کیفیت زندگی از نظر بهداشت مسکن در مناطق روستایی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن: مطالعه موردی سه روستا در شهرستان بابل

82

مطالعه وضعیت ایمنی و بهداشتی در دامداری های مناطق روستایی شهر بابل

83

بررسی شیوع مشکلات سالمندان شهرستان درمیان

84

بررسی وضعیت سلامت عمومی و رضایت مندی زناشویی در زنان افراد سوء مصرف کننده مواد

85

راهکارهای عملیاتی پیشگیری از خشونت محل کار

86

بررسی فراوانی انواع دیس ریتمی های قلبی و علل مربوط به آن در بیماران بخش قلب و سی سی یو

87

بررسی مقایسه نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران چالش ها و راهبردها

88

بررسی میزان اگاهی پس از آموزش دانش آموزان دبیرستانی شهر ساری در مورد بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن

89

استراتژی 2020 سازمان جهانی بهداشت برای ارتقاء سلامت کم بینایان و نابینایان

90

معنویت: راهکار مقابله با استرس در والدین دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادی

91

بررسی وضعیت ارگونومیک ایستگاه های کار با کامپیوتر و سابقه اختلالات اسکلتی-عضلانی(MSDs) در کارکنان بانک های شهرستان ساری

92

بررسی وضعیت بهداشتی و زیست محیطی روستای پیرسبز در شهرستان کازرون

93

جایگاه توسعه و سلامت زنان در ایران: برنامه های توسعه، قوانین، تحولات ساختاری در نهادهای حکومتی

94

بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی و عملکرد خانواده بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بیرجند

95

بررسی تغذیه کودکان زیر 6سال شهرستان مهاباد و عوامل موثر بر آن

96

بررسی راهکارهای تسکین درد بیماران توسط پرستاران در بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

97

بررسی فراوانی پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1387

98

فاضلاب های پراکنده در مازندران و تهدید سلامت ساکنین

99

عوامل تهدید منابع آبی در مازندران، چالش اصلی در سلامت ساکنین

100

بررسی رابطه کیفیت سالمندان با محل سکونت آنان-شهرستان سازی 1389

101

بررسی هوش هیجانی دانشجویان علوم پزشکی و عوامل مرتبط با آن گامی در ارتقاء سلامت نیروهای انسانی سیستم های بهداشتی-درمانی

102

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر کیفیت زندگی زنان یائسه

103

بررسی رابطه هوش هیجانی با برخی ویژگی های فردی و اجتماعی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ساری 89-90

104

بررسی رفتارهای پیشگیرانه از بیماریهای قلبی-عروقی در مراجعین به مرکز بهداشتی-درمانی در سال 1390

105

منابع کسب اطلاعات جوانان در زمینه مسایل جنسی، تهران 1389

106

بررسی میزان آگاهی زنان شهر سنندج در مورد رفتارهای پرخطر و عملکرد آنها در این مورد و ارتباط آنها با سلامتی آنان در سال 1390

107

بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان شهر سنندج در مورد هپاتیت B و ارتباط آن با سلامت خانواده

108

بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان 18 تا 49 ساله شهر سنندج در مورد بیماری ایدز و ارتباط آن با سلامت خانواده در سال1390

109

بررسی بی دردی زایمان با گاز انتونکس

110

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانش آموزان مقطع اول دبیرستان

111

بررسی سلامت روان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ساری

112

بررسی و مقایسه میزان و شدت افسرگی بین زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر بیرجند

113

بررسی وضعیت مراقبت کودکان یک ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی استان هرمزگان1390

114

شیوع بیماری کودکان یک ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی استان هرمزگان1390

115

لزوم به کارگیری مدیریت انگیزشی در نظام مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی کشور

116

بررسی میزان آگاهی و مواجهه مردان 15 تا30 ساله شهر سنندج با رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با سلامتی آنان در سال 1390

117

بررسی وضعیت خشونت علیه زنان و عوامل مرتبط به آن در منطقه بهاران سنندج و ارتباط آن با سلامت خانواده

118

عوامل غیر ارادی موثر بر رفتار بهداشتی کردن دست ها، رفتاری در جهت ارتقاء سلامت

119

ضرورت آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه کارآموزان بالینی در بیمارستان های آموزشی ساری در سال 1390

120

بررسی مداخلات خوددرمانی در بیماران مبتلا به دردهای حاد شکمی مراجعه کننده به بخش های اورژانس

121

ارتباط حمایت اجتماعی با رفتار مدیریت استرس در زنان سنین باروری

122

روابط بین فردی در زنان سنین باروری و مولفه های جمعیتی اجتماعی آن

123

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه

124

ارزیابی عناوین برنامه های ارتقاء سلامتی از دیدگاه سالمندان مقیم در آسایشگاه های قزوین سال 1390

125

ارزیابی هزینه-اثربخشی برنامه های ارتقاء سلامتی سالمندان مقیم در آسایشگاه های قزوین سال 1389

126

ارتقاء کیفیت زندگی با مدل خودمراقبتی در بیماران دیابتیک

127

وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیایتیک مرکز دیابت کاشان در سال 1384

128

خودپایشی بیماران دیابتی در منزل

129

بررسی میزان آگاهی و نگرش مردان همسردار مناطق حاشیه شهر سنندج در مورد تنظیم خانواده و ارتباط آن با سلامت خانواده

130

نقش رایانه ها در تشخیص، درمان و ارتقاء توانبخشی و سلامت معلولان

131

بررسی دانش تغذیه ای مرتبط با بیماری قلبی-عروقی، دیابت و چاقی در پرستاران زنجانی

132

ارتقاء سلامت پرستاران و چالش های مرتبط با محیط سازمانی

133

بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس مدل سروکوآل در شهر ساری

134

مروری نوین بر کیفیت مراقبت های پرستاری

135

تاثیر ورزش در ارتقاء کیفیت زندگی در پیرمردان خانه سالمندان وابسته به بهزیستی

136

مقایسه علائم منوپوز در زنان با و بدون کانسرپستان

137

اثر آموزش برآگاهی و نگرش و عملکرد زنان در مورد انجام آزمایش پاپ اسمیر در سال86

138

بررسی کیفیت ارئه خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی-درمانی شهر ساری در سال 88

139

نقش مدیریت دانش برای ارتقاء سلامت عمومی

140

تعیین درک پرستاران از فضای اخلاقی بیمارستان

141

بررسی ارتباط بین پریشانی اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شهر بم

142

رابطه هوش معنوی با جرم در زندانیان زندان های مازندران

143

آموزش خودمراقبتی به بیماران سرطانی از طریق اینترنت:چالشی جدید در پرستاری

144

بررسی خودکارآمدی درک شده و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابت نوع1 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

145

پیامدهای همسرآزاری در حین بارداری

146

بررسی عوامل موثر بر کاهش آسیب دیدگی کودکان در زلزله

147

مراکز مشاوره و ارئه خدمات پرستاری در منزل راهکاری موثر در ارتقاء سلامت جامعه

148

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و افسردگی در خانواده های دارای فرزندخوانده و خانواده های فاقد فرزندخوانده(در نوبت پذیرش فرزند) شهر بوشهر

149

رابطه رضایت شغلی عزت نفس کارکنان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

150

کیفیت کاری و بهره وری کارکنان

151

بررسی تاثیر خودکارآمدی کنترل وزن بر ارتقاء شیوه زندگی سالم در افراد دارای اضافه وزن

152

بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم در مورد آگاهی از حقوق خود در انتقال خبربد

153

بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم در مورد شخص انتقال دهنده خبر بد

154

اطلاع مادران از مصرف اسید فولیک در دوران قبل و بعد از بارداری در جهت ارتقاء سلامت کودکان

155

تاثیر چاقی بر سطوح فعالیت بدنی و شیوه زندگی سالم دانشجویان

156

1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal