معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

1

معرفی سیستمهاي خبره و کاربرد آن در پزشکی

2

Electronic Health: using GRID Platforms

3

Toward Realizing Telemedicine in Iran: Challenges and Recommendations

4

Advanced technologies in medical education

5

نقش فناوري اطلاعات در پردازش داده هاي تصادفات: یافته ها، بایدها، اف قها، موانع و راهکارهاي داده هاي استان فارس

6

کاربردهاي روش هاي هوشمند در ثبت تصاویر پزشکی

7

افقهاي جدید در تصویربرداري دیجیتال پزشکی

8

Legal issues, Professional liability and potential risks associated with Telemedicine

9

Web 3.0 and future of electronic medical records; semantic approach

10

بررسی عوارض ناشی از کار با صفحه کلید کامپیوتر

11

کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص ضایعههاي خوش خیم و بدخیم در تصاویر ماموگرافی

12

ارائه سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی مبتنی بر شبکه هاي حسگر بی سیم

13

تشخیص بیماري مالاریا از تصویر خون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش خور و استخراج قوانین فازي از شبکه عصبی

14

تعیین فشردگی بافت سینه در تصاویر ماموگرام دیجیتال با استفاده از منطق فازي

15

ارزیابی بیماري عروق کرونري قلب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

16

بررسی بیماري لیشمانیوزاحشایی در یک کانون آندمیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و دور سنجی (RS) ایران

17

طراحی مدل تشخیصHTLV1 با استفاده از شمارش کامل سلول هاي خونی

18

ارائه مدلی براي کارت هوشمند سلامت در ایران

19

بررسی ضرورت ارائه راهکاري مبتنی بر مراقبت الکترونیک در خانه براي سالمندان و نیازهاي مراقبتی آن ها

20

آنالیز داده هاي مرگ و میر تصادفات رانندگی در سال هاي 1383 تا 1388 در استان فارس

21

بررسی آمار ایدز در استان فارس با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي

22

مدل سازي درخت تصمیم گیري بر اساس متدهاي داده کاوي و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزي ایمونوهیستوشیمی

23

استفاده از روش هاي داده کاوي براي ساخت مدل غربالگري رتینوپاتی نارسی

24

پزشک مجازي در بخش همودیالیز

25

سیستم هاي تصمیم یار بالینی: مفاهیم، ملاحظات فنی و موانع پیش رو

26

سیستمی براي کنترل از راه دور بیمار و جمع آوري داده ها براي استفاده در سلامت الکترونیک

27

بررسی آگاهی و نگرش بیماران در زمینه ایجاد و توسعه روش هاي پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 138

28

بررسی ملزومات ارائه خدمات سلامت سیار در ایران

29

کاربردGISدر ارتقاء تصمیم گیري هاي مدیریت بخش بهداشت

30

فراهم سازي امکان استفاده از سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی در تصمیم گیري هاي مدیریتی در بخش بهداشت و درمان

31

نقش سیستم هاي پشتیبان تصمیم گیري بالینی در پیشگیري از خطاهاي پزشکی از نظر کادر درمانی شاغل در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

32

مزایا و مشکلات ناشی از اجراي سیستم هاي اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

33

بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاري از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه قلبی و ارایه راهکارهاي ارتقاء

34

سیستم هاي اطلاعات پرستاري در ایران: وضعیت، موضوعات و پیشنهادات

35

بررسی کاربردهاي سیستم هاي اطلاعات بالینی(CIS ) در بیمارستان

36

ارائه یک نرم افزار جهت کنترل دقیق رشد کودکان بر اساس آخرین داده هاي سازمان بهداشت جهانی با امکان پایش رشد

37

ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی

38

ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت استقرار آموزش الکترونیکی در مراکز آموزشی

39

پذیرش فن آوري آموزش الکترونیکی در آموزش هاي مداوم پزشکان با استفاده از مدلTAM

40

آیاPACSارزش تحمیل هزینه و مشکلات را دارد؟ (یک مطالعه موردي بر روي پیاده سازي سیستمPACSدر بیمارستان کودکان مفید)

41

ارائه یک روش جدید مبتنی بر محتوا براي فشرده سازي تصاویر فراصوت پزشکی با استفاده از چندي سازي برداري

42

ارزیابی چگونگی توسعه و ارتقاء سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقات حوزه سلامت طی سال هاي 1388-1389 و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر

43

بررسی رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از محیط هاي مبتنی بر وب 2 و تمایل آن ها به استفاده از روش هاي گروهی

44

نقش نظام سلامت در ارتقاء سلامت معنوي

45

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در مراجعین به مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

46

بررسی اهمیت و ضرورت تهیه برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

47

شناسایی و اولویت بندي خدمات اطلاع رسانی بهداشتی درمانی پیام کوتاه محور

48

گرش سنجی متخصصین و دستیاران رشته رادیولوژي شاغل در بیمارستان هاي دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به کیفیت کلیپ هاي ویدیویی استخراج شده از دستگاه سونوگرافی و امکان استفاده از آ نها براي مشاوره از راه دور سونوگرافی

49

را ه حلهای  شبکه حسگر بی سیم پوشیدنی و کاشتنی براي نظارت بر سلامت

50

بهبود و توسعه شاخصهاي مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات جهت طراحی و پیادهسازي در سازمانها

51

طراحی یک سیستم هوشمند مبتنی بر وب سرویس براي انتخاب بیمارستان و ارسال داده هاي حیاتی بیمار از آمبولانس

52

ارائه یک الگوریتم توان رسانی همنهشتی جدید با امنیت و کارایی بالا

53

Software & Security Assurance Metrics and methods for software certification

54

فرآیند استقرار فناوريRFIDدر بیمارستان مورد مطالعه: بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران

 

1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal