معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
به اطلاع  مي‌رساند دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thiemeبراي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور فراهم شده است. به اطلاع مي‌رساند دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thiemeبراي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور فراهم شده است.
دسترسي آزمايشي به مجموعه مجلات ناشر Thiemeبراي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تا پايان سپتامبر سال 2017فراهم شده است.
1396/06/04
 سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه  دربرگيرنده  بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
1396/05/31
افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي افتتاح مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي
مركز كوهورت تولد مازندران با حضور آقاي دكتر مصطفي قانعي رييس انسيتوپاستور افتتاح شد.
1396/05/10
Powered by DorsaPortal